Kentaura a.s.

reklama a sportovní marketing

nabízíme

Reklama a sportovní marketing

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Společnost Kentaura se zaměřuje především na dvě oblasti podnikání. Tou první je sportovní management a marketingové komunikace. Organizování sportovních akcí, zastupování vrcholových sportovců, sportovní sponzoring, komunikační strategie a plánování.

Druhou oblastí, ve které společnost Kentaura nabízí své služby, je grafický design. Naše kreativní oddělení Vám vytvoří kompletní corporate nebo jeho složky odrážející filozofii Vaší firmy. Vytvoříme komunikační kampaň za pomocí efektivních marketingových nástrojů k ovlivnění postoje a chování Vašich zákazníků. Snažíme se o dosažení maximálního účinku.

Naší hlavní předností je schopnost navrhnout, připravit a do všech detailů zrealizovat společensky náročné akce a reklamní kampaně, ke kterým patří:

  • Příprava a organizace sportovních akcí
  • Příprava a organizace kulturních a společenských akcí
  • Komplexní reklamní kampaně
  • Propagační akce
  • Kompletní grafické zpracování